Kościół ewangelicki Zbawiciela

Kościół ewangelicki Zbawiciela został wzniesiony w latach 1897-1902. Został zaprojektowany praz pawła Hosera jako kościół trójnawowy z transeptem i trzema wieżami frontowymi. W kościele tym warto zwrócić uwagę na: stylowy neogotycki wystrój wnętrza (prospekt organowy, ołtarzowy, ambona z baldachimem), obraz Wojciecha Gersona znajdujący się w ołtarzu, organy oraz kilkadziesiąt witraży.

Pałac Ostrowskich

Pałac Ostrowskich, w którym obecnie mieści się siedziba muzeum, został wybudowany w 1812 r przez hrabiego Antoniego Ostrowskiego z przeznaczeniem na letnią rezydencję. Pierwotnie był to parterowy budynek zwieńczony trzypiętrową wieżą, jednak około stu lat później dobudowano piętro oraz urządzono w pałacu kaplicę i oranżerię, wtedy wybudowano tam również dom dla oficjalistów oraz pomieszczenia gospodarcze.

Ratusz miejski

Ratusz miejski, gdzie obecnie znajduje się siedziba urzędu miasta, został zaprojektowany przez Aleksandra Ranieckiego, a ozdobiony polichromią przez profesora Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie- Jana Bukowskiego. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał w 1925 roku ówczesny prezydent Polski – Stanisław Wojciechowski, zaś uroczyste otwarcie gmachu odbyło się 24 sierpnia 1927r.