KURSY NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO 2012:

kurs_zegarski

Zapraszamy na wiosenny kurs żeglarski nad Zalewem Sulejowskim.  kurs_zegarski

Już niedługo zaczynamy sezon żeglarski, w tym roku proponujemy dwa kursy wiosenne:
28.04 – 13.05.2012
26.05 – 16.06.2012
Szkolenie trwa 10 dni zajęć praktycznych w soboty, niedziele i dni wolne nad Zalewem Sulejowskim oraz 7 wykładów realizowanych nad Zalewem Sulejowskim w przerwach pływań. Szkolenie realizowane jest na jachtach otwarto-pokładowych typu Omega oraz jachcie kabinowym – Sasanka 660 SN (zgodnie z programem szkolenia PZŻ) i zakończone jest egzaminem na patent żeglarza jachtowego.
Ilość miejsc ograniczona:)

 

Szczegółowe informacje:

 

Czytaj dalej

KURS CODZIENNY NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

dsc01131

 

ZAPRASZAMY W TERMINIE 21-07-2011 do 29-07-2011 z egzaminem 30-07-2011.

 

Szkolenie żeglarskie trwa 10 dni zajęć praktycznych codziennie i 7 wykładów teoretycznych realizowanych w przerwach pływań nad Zalewem Sulejowskim. dsc01131

Szkolenie realizowane jest na jachtach otwarto-pokładowych typu Omega oraz jachcie kabinowym -Sasanka 660 SN (zgodnie z programem szkolenia PZŻ)i zakończone jest egzaminem na patent żeglarza jachtowego.

 

Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest: 

• ukończenie 12 roku życia, 
• ukończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, 
• zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Uprawnienia:

• prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, 
• prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
• Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

 

 

 

Czytaj dalej