570 90 90 60 biuro@sulejowski.pl

Kościół ewangelicki Zbawiciela został wzniesiony w latach 1897-1902. Został zaprojektowany praz pawła Hosera jako kościół trójnawowy z transeptem i trzema wieżami frontowymi. W kościele tym warto zwrócić uwagę na: stylowy neogotycki wystrój wnętrza (prospekt organowy, ołtarzowy, ambona z baldachimem), obraz Wojciecha Gersona znajdujący się w ołtarzu, organy oraz kilkadziesiąt witraży.