Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach – jest jedyną tego typu placówką w Polsce centralnej. Powstał w latach 1934-1936. Został utworzony w wyniku jednej z pierwszych na świecie akcji, zainicjowanej przez polskie środowiska naukowe. Pierwsze bizony sprowadzono z Kanady w darze od Poloni dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Ignacego Mościckiego.

W zwierzyńcu pierwszy żubr europejski urodził się w 1963 r. Od 1973 r. obiekt miał charakter rezerwatowej hodowli zamkniętej żubrów białowieskiej linii genetycznej. Aktualnie przebywa tu około 16 żubrów. Na terenie zagrody można nie tylko zobaczyć rodzinę żubrów, ale też dzięki informacjom umieszczonym na tablicach zapoznać się z biologią gatunku, historią jego wymierania oraz restytucji, a także dziejami OHŻ. Zwiedzanie zagrody żubrów można połączyć z aktywnym wypoczynkiem, ponieważ stanowi ona etap ścieżki edukacyjnej. Na ścieżce tej zostały ustawione wiaty turystyczne, gdzie mogą odpocząć piesi i rowerzyści oraz umieszczono tablice informacyjne o treści przyrodniczej. W siedzibie Nadleśnictwa powstała izba edukacji ekologicznej, w której urządzono wystawę zbiorów przyrodniczych oraz narzędzi używanych w przeszłości do prac w leśnictwie.

Żubry można oglądać w sezonie 
1.V – 30.IX w dni powszednie w godz. 9.00-16.00, w soboty i niedziele od 11.00-18.00. 
1.X – 31.IV w dni powszednie w godz. od 9.00-15.00, w soboty i niedziele od 11.00-15.00;

Ceny biletów: normalny – 3,3 zł, ulgowy – 2,20 zł. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 0 606 903 525, (044) 710-86-20 ; 97-213 Smardzewice ul. Tomanka 9