Ścieżka rowerowa im. Zygmunta Goliata wokół Zbiornika Sulejowskiego. 
Trasa główna obejmuje 68,5 km, wariant A z możliwością zwiedzania rezerwatu Gaik – 71 km. 
     Przebieg trasy rowerowej jest następujący: 1 – Leonów „Kiełbikowa Strzecha”, 2 – Zatoka „Borki”, 3 – Skansen Rzeki Pilicy, 4 – Zapora Zbiornika Sulejowskiego, 5 – Zarzęcin, 6 – Cypel na Piaskach, 7 – Opactwo Cystersów w Podklasztorzu, 8 – Uroczysko Lubiaszów.