Szlak rowerowy niebieski im. Juliana Tuwima o długości 22 km Swój początek bierze w Tomaszowie Maz., a kończy się w Zakościelu.  Wycieczkę rozpoczynamy z dworca PKP/PKS w Tomaszowie Maz. Kierując się ul. Dworcową, Splską, Luboszewską dojeżdżamy do miejscowości Luboszewy. Znajduje się tu ogrodzony teren Jednostki Wojskowej. Kierując się zgodnie z oznakowaniem szlaku, docie-ramy do Glinnika, gdzie usytuowano lotnisko wojskowe.

Jedziemy drogą prezydencką (kost-ka brukowa), aleją lipowo – jaworową – ok. 500 m, kierując się do miejscowości Nowy Glin-nik. Tu po lewej stronie znajduje się Szkoła Podstawowa, a przy skrzyżowaniu kapliczka. Po-konując ok. 500 m dojeżdżamy do wsi Glinnnik II. Za wsią wjeżdżamy na teren Spalskiego Parku Krajobrazowego. Następnie dojeżdżamy do skrzyżowania Spała – Konewka. Zbaczając z naszego szlaku w lewo możemy dojechać do poniemieckich schronów z okresu II wojny światowej – bunkrów w Konewce. Jadąc prosto, po lewej stronie mijamy siedzibę Nadleśnic-twa Spała, po prawej zaś punkt dydaktyczny Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spal-sko – Rogowskie”. Dojeżdżamy do Królowej Woli, gdzie po prawej stronie znajduje się Szkoła Podstawowa im. Prez. I. Mościckiego, a obok Dom Ludowy. Za Królową Wolą dojeż-dżamy do skrzyżowania dróg Rzeczyca – Teofilów. Jadąc prosto po prawej stronie widoczna jest jedyna w Polsce czynna kopalnia eksploatująca halcedonit ze złoża „Teofilów”. Skręca-my w prawo w drogę szlakową i dojeżdżamy do Inowłodza. Po prawej stronie znajduje się ogrodzony cmentarz wojenny z 1918 r. Przed skrzyżowaniem po prawej stronie znajduje się budynek Urzędu Gminy, a w pobliżu – Gminny Punkt Informacji Turystycznej. Następnie skręcamy w lewo w kierunku Rawy Maz. Przejeżdżając 100 m, skręcamy w prawo, w kierun-ku Zakościela. Po lewej stronie, położony jest na wzgórzu Kościół św. Idziego. Do kościoła można podejść po wybudowanych na zboczu wzgórza schodach. Na szczycie góry znajduje się również parking oraz taras widokowy. Z niego rozciąga się panorama na Wzgórza Opo-czyńskie, Równinę Piotrkowską i Dolinę Pilicy. Mijając kościółek wjeżdżamy do wsi Zako-ściele. Skręcając w prawo, dojeżdżamy do krańcówki naszego szlaku, gdzie znajduje się Ośrodek Fundacji PROeM – Chrześcijańskie Centrum Młodzieżowe.